Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ceník služeb

 

Jihočeská sociální pomoc o.p.s.

Osobní asistence

Sazebník k 1.4.2014

Základní činnosti

Měrná jednotka

Úhrada od uživatele-Kč

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití – např. ohřívání

úkon (max. 15 minut)

25,-

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

úkon (max. 15 minut)

25,-

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

úkon (max. 15 minut)

25,-

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

úkon (max. 15 minut)

25,-

 

Pomoc při osobní hygieně

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny – např.

sprchování, omývání, péče o pokožku

úkon (max. 30 minut)

50,-

Pomoc při použití WC

úkon (max. 15 minut)

25,-

 

Pomoc při zajištění stravy

 

Pomoc při přípravě jídla a pití

úkon (max. 15 minut)

25,-

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (např. odnos odpadků, výměna lůžkovin), úklid prostředky uživatele

hodina

100,-

Nákupy a běžné pochůzky – např. doprovod na poštu

úkon (max. 30 minut)

50,-

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Pomoc a podpora rodině v péči o dítě

úkon (max. 15 minut)

25,-

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

V rámci péče o uživatele

 

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

úkon (max. 15 minut)

25,-

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (bez dopravy)

úkon (max. 30 minut)

50,-

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

hodina

100,-

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

hodina

100,-

 

Fakultativní činnosti/nad rámec běžných úkonů

Měrná jednotka

Úhrada od uživatele-Kč

Kopírování písemností

1 strana

2,-

Dohled nad uživatelem – např. kontrola, povídání, dohled nad užitím léků

hodina

100,-

Péče o domácí zvíře-krmení, venčení

hodina

100,-

Procházka s uživatelem, zájmové akce

hodina

100,-

Vaření stravy-dle přání

hodina

100,-

Mytí oken, chodeb, velké praní (záclony)

hodina

100,-

Telefonování

minuta

6,-

Osobní asistence pro dítě od 7 let,  dospělého, zdravotně postiženého (celodenní  péče) + noční asistence (8 hodin)

8 hodin

100,- / hod

 

 

Speciální fakultativní služba :

Osobní asistence pro dítě od 7 let věku, seniora, zdravotně postiženého - celodenní péče - úhrada hodinovou sazbou 100,- dle výše příspěvku na péči uživatele, dohoda možná.

Možnost nočního hlídání, noční péče - úhrada hodinovou sazbou 130,- dle výše příspěvku na péči uživatele, dohoda možná.

Všechny uvedené ceny vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb.  V aktuálním znění. Podrobný popis nabízených služeb najdete na našich webových stránkách www.jihoceskasocialnipomoc.wbs.cz.


TOPlist